Το «ένα μικρό βήμα» διοργανώνεται από τη free fall / ελεύθερη πτώση.

Καλλιτεχνικοί διευθυντές: Χριστίνα Μερτζάνη και Ευάγγελος Πουλίνας

Το “ένα μικρό βήμα” είναι μέλος του διεθνούς δικτύου φεστιβάλ χορού
Ciudades que Danzan

www.cqd.info